Euro OES Show 2024

EURO OES SHOW 2024

Hämeenlinna, Fínsko

EURO OES SHOW je pre svet bobtailistov udalosťou roka. Tento rok sa konala vo Fínsku. Výstavu posudzovala uznávana rozhodkyňa a chovateľka bobtailov p. Barbara Müller zo Švajčiarska.

Naši chlapci Humphrey Bogart Shaggy Edition Bogy – majiteľka Katarína Kapustová) a Jean Marais Shaggy Edition Vily  vo výbornej konkurencii v triede šampiónov boli výborní a od rozhodkyne dostali pekné posudky.

Kate Middleton Shaggy Edition Katy vyhrala otvorenú triedu, získala ocenenie CQ – certifikát kvality, výborná a nakoniec skončila ako tretia najlepšia sučka výstavy a res. CAC na fínskeho šampióna. 

Starshine of Reality Dream Yulka bola rozhodkyňou ocenená vo veľmi silnej triede šampióniek výborná 4 a CQ – certifikát kvality v konkurencii 12 sučiek.