Slovakia Dog Cup 

Slovakia Dog Cup Vily

Slovakia Dog Cup je celoročná bodovacia súťaž, ktorú vypisuje Slovenská kynologická jednota v rámci výstavnej sezóny. Za udelenú známku, poradie, tituly a umiestnenia v záverečných súťažiach sa na medzinárodných, národných a svetovej špeciálnej výstavy národných plemien, ktoré sú usporiadané na Slovensku, získavajú body. V tejto súťaži sa Yulka umiestnila na I. mieste a Vily sa umiestnil na II. mieste v rámci plemena.

Slovakia Dog Cup Yulka