Národná výstava Špilberka Brno 

Vily – Jean Marais Shaggy Edition
Výborný 1, CAC, Národný víťaz, BOS
Rozhodca: Naděžda Střalková /CZ